Spoznajte náš team

Náš cieľ

V oblasti kde inovácie zachraňujú životy, poskytujeme pomoc pri riešení zložitých klinických situácií prepojením technológie 3D tlače a zobrazovacích metód.

Zameriavame sa na predoperačné plánovanie chirurgických zákrokov, výskum v oblasti medicíny, dizajn a zhotovenie prototypov zdravotníckych zariadení. Viac ako 3 roky náš tím aktívne spolupracuje s viacerými klinickými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí.

Veríme, že budúcnosť je v individualizácií zdravotnej starostlivosti a medicínska 3D tlač zohráva nezastupiteľnú úlohu pri týchto zmenách.

MUDr. Dominik Ďurica

MUC. Tomáš Havran

MDDr. Maroš Čižmár